Høringssvar fra Oslo Handelsstands Forening

Dato: 19.12.2022

Oslo Handelsstands Forening ønsker å kommentere utsendt forslag om endringer / skjerpinger i regelverket rundt tvungne betalingsmidler i Norge, jf. Høring om styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter, deres referanse 22/3066.

Effektiv, tilgjengelig og troverdig betalingsformidling er kritisk viktig for næringslivet, særlig når næringslivet handler med forbrukere. Det betyr at handelen og serveringsbransjen i Oslo har vært aktpågivende i innføring av annen betalingsform enn kontanter, slik at nye metoder skal være trygge og tilgjengelige når de innføres. Dette gjaldt ved bruk av kortterminaler, utstrakt bruk av kredittkort m.v.

I den sammenheng har vi sett en stadig vekst i steder som enten krever elektronisk betaling, eller i hvert fall sterkt oppfordrer til elektronisk betaling. Dette bekreftes i OHFs datafangstarbeid, der vi følger med på omsetningsutvikling i hovedstaden. Den viser et nær fullstendig fravær av kontantbruk, mens kortbruk dominerer fullstendig og elektronisk betaling stadig vokser.

I dag er situasjonen den at elektroniske betalingsmidler sammen med kortbruk, tryggere og enklere betalingsmidler enn andre løsninger (inkl. kontanter). Trygghet er et behov for både næringsdrivende og for kundene. Vår opplevelse er at mer trygghet oppnås og oppleves ved elektronisk betaling, både ved håndtering og ved oppbevaring.

Dette gjelder enda mer om vi ser på hvordan kontanthåndtering erfares som en stor ulempe for enkeltvirksomheter. For et ganske beskjedent beløp i kontanter må en medarbeider i en typisk konsert / serveringssted frakte pengene fysisk til en banktjeneste sent om natten. Det alene er en risiko, men som også øker i og med at antall bankfilialer / nattsafer reduseres i takt med den moderne utviklingen. Det er svært lite ønskelig å fortsette med kontantomsetning på slike steder.

OHF mener bruk av elektronisk og kortbetaling er en viktig og riktig utvikling i vårt moderne samfunn. Derfor er forsøk på å snu denne utvikling gjennom mer lovverk og sanksjoner for brudd på krav om kontantbetaling, en feil retning.

En riktig løsning for Oslos vedkommende vil derimot være en liberalisering i lovverket, der butikker og serveringssteder fikk selv velge hvordan de ønsker at kundene skal gjøre opp for seg.

For Oslo Handelsstands Forening,

Jon Anders Henriksen

Direktør, næringspolitikk