Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192154

Dato: 01.10.2022

Selvfølgelig Ja til kontanter!