Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 213468

Dato: 12.10.2022

Ja til kontanter.