Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416336

Dato: 15.11.2022

Ja! Ønsker kontanter blir grunnfestet rettighet med sterkere vern, og ikke reduksjon av denne muligheten for utbyttingsmiddel.