Høringssvar fra Robert Lingaas

Dato: 14.11.2022

Muligheten til å betale med kontanter må opprettholdes ved lovhjemmel som en buffer mot evt digitale angrep/problemer som vil utelukke/begrense digitale beatlingsmidler.