Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 210106

Dato: 08.10.2022

Ja. Jeg vil bruke kontanter til betaling.