Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 271258

Dato: 18.10.2022

Kontanter må aldri avskaffes, da dette gjør landet svakere i tilfelle kriser o.l., og kontanter som tvunget betalingsmiddel burde håndheves sterkere.