Høringssvar fra Terje Kvinge

Dato: 01.10.2022

I tillegg bør alle minibanker få samme uttaksgrense på 10000 NOK.