Høringssvar fra Kathrine Rath

Dato: 14.11.2022

Jeg støtter dette forslaget. Det er viktig å opprettholde retten til å betale med kontanter og at denne klart fremgår av lovverket. Et betalingssystem basert kun på digitale løsninger er svært sårbart. Et slikt system gir også muligheter for kontroll og overvåkning som kan slå uheldig ut for forbrukeren.