Høringssvar fra Sissel kristoffersen

Dato: 14.11.2022

Jeg ønsker at vi kan bruke kontanter.