Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251480

Dato: 18.10.2022

Jeg vil ALLTID bruke kontanter.