Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201680

Dato: 02.09.2022

Ja til kontanter!