Høringssvar fra Hannah Hernes

Dato: 13.09.2022

Ja til kontanter.

Nei til total digitalisering, som gjør oss enda mer sårbare blant annet når systemet svikter. Noe det veldig lett kan.