Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231330

Dato: 17.10.2022

Jeg er for styrking av forbrukernes rett til bruk av kontanter som betalingsmiddel. Ingen skal kunne nekte å ta imot kontanter