Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344320

Dato: 14.11.2022

Vi, mennesker, må ha en valg til å velge hvordan vi vil gjøre sine betalinger. Og jeg velger å bruke kontanter og styrke Norges suverenitet.