Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 248169

Dato: 18.10.2022

Ja til kontanter,data og terminaler er ikke til å stole på. Sefølgelig må vi ha kontanter!!!