Høringssvar fra Knut Øvrebø

Dato: 18.12.2022

Departmentets forslag om å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter ønskes varmt velkommen.

Det har vært travelt i det siste og jeg har derfor ikke rukket å lese gjennom høringsnotatet i sin helhet, noe som er sterkt beklagelig. Det fratar meg muligheten til å kommentere på de ulike aspektene i forslaget, men jeg velger likevel å sende inn et mer generelt høringssvar.

I innledningen på høringssvaret vises det både til beredskapshensyn og forbrukernes rett til å benytte seg av kontanter da det ikke kan tas for gitt at alle har anledning til å benytte andre betalingsløsninger. Dette støttes fullt ut. Konkret nevnes det at stadig flere butikker ikke tar i mot kontanter. Det er viktig at forslaget adresserer dette, men i den grad det er utelatt understrekes viktigheten av at forslaget også omfatter betalingsmuligheter på offentlig transport og tjenester. Som et eksempel kan det nevnes at Skyss som bedriver transport i Hordaland nå har fratatt forbrukeren mulighet til å betale med mynt på betalingsautomater. Muligheten for å betale i kiosker osv, som man tidligere hadde, er også fjernet. På busser kan man fortsatt betale kontant, men med det høye gebyret man da pålegges innebærer dette et klart incentiv for å ikke benytte seg av kontanter. Det blir feil når man skal straffes for å benytte tvunget betalingsmiddel. Om Skyss, og andre selskaper, ønsker å unngå tidsbruk på å betale foran i bussen bør de enten opprettholde reisekortløsninger eller som et minimum tillate kjøp av forhåndsbetalte billetter på kiosker osv.

Et viktig aspekt her er også tilgangen til kontanter. Jeg bor i en bydel i Bergen og har både flere minibanker og ikke minst gode muligheter til å ta ut kontanter i butikk. Dette tilbudet synes svært variert rundt om i landet og i noen utkantstrøk tilsier utsagn at det er svært vanskelig å få tak i kontanter. I den grad dette ikke er gjort bør forslaget også adressere dette.

Oppsummert er det svært positivt at departmentet ønsker å styrke forbrukernes rett til å benytte kontanter. Det er også positivt at det er gitt god tid til høringsuttalelser her, i motsetning til en del andre høringer tidligere. Dessverre kom jeg sent over denne høringen og har derfor ikke fått gjennomgått den skikkelig. Om jeg synes forslaget går langt nok har jeg derfor ikke forutsetning for å svare på, men jeg viser til punktene mine over og håper problematikken som er nevnt der er tatt med i forslaget.

Mvh Knut Øvrebø