Høringssvar fra Marlen

Dato: 19.12.2022

Ja til å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter.

Det bør forsterkes ikke bare i faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, men OGSÅ i persontransporttjenester. Det bør være like regler for rett til å bruke kontanter i persontransporttjenester og. Spesielt i forhold til at nettet kan plutselig få problemer, så bør vi ALLTID ha ett kontant system på plass. Også for å beskytte oss mot at korrupte kontroll systemer ikke skal kunne okkupere systemene våres.