Høringssvar fra NHO Reiseliv

Dato: 19.12.2022

Se vedlegg for NHO Reiselivs høringssvar.

mvh

Ole Michael Bjørndal

Fagdirektør næringspolitikk NHO Reiseliv

Vedlegg