Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 278690

Dato: 18.10.2022

Uten kontanter vil det bli umulig å få handlet nødvendige varer til livets opphold hvis infrastruktur og strøm uteblir over tid!
WEF skal ikke ha denne muligheten til å ta over folks liv og rettigheter!