Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 457394

Dato: 13.12.2022

Ja til mulighet for kontant betaling for alle tjenester, inkludert kollektiv transport som ferge, og tjenester innen helse som lege, tannlege, fysioterapeut og psykolog.