Høringssvar fra Jorun Gjerde

Dato: 23.11.2022

  • Beredskap – dette bør du ha hjemme: litt kontanter https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/
  • Vi trenger kontanter når det er tekniske problemer / driftsproblemer i bank og forretning
  • Digitale systemer og bankenes systemer har krasjet oftere og oftere i det siste, noe som viser hvor sårbare de er.
  • Kontanter = demokrati og ivaretar vår individuelle frihet! Derfor Ja til kontanter, og Nei til kontantløst samfunn!
  • Elektroniske løsninger kan bli maktmisbruk og overvåking.