Høringssvar fra Børre Ellingsen

Dato: 14.11.2022

Vi krever å kunne bruke kontanter på lik linje med andre betalingsmåter