Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511296

Dato: 19.12.2022

Jeg vil at forbrukernes rettigheter til å betale med kontanter skal styrkes og ikke fratas dem. Jeg vil ikke ha et kontantfritt samfunn.