Høringssvar fra Inger Kvia

Dato: 18.10.2022

Et samfunn uten kontanter er utenkelig. Vi må kunne betale kontant der vi måtte ønske.