Høringssvar fra Daniel

Dato: 05.09.2022

Retten til å betale kontant er allerede nedfelt som en absolutt rettighet. Det som menigmann opplever er at regelverket ikke håndheves i praksis. Bedrifter som ikke mottar kontanter bør kunne få sanksjoner som settes opp mot driftsresultatet når de hindrer lovlydige kunder i å gjøre opp for seg. Videre bør antall mynter og sedler man man benytte i en enkelt transaksjon fjernes. Å terskelen for reaksjoner fra det offentlige for brudd på plikten til å ta i mot kontanter må senkes.

Siden mange bedrifter ofte er avhengige av bevillinger fra kommunalt hold så kunne kommunene ilegge gebyrene å få deler av midlene inn i kommunekassen der lovbrudd oppdages. De fører allerede i dag tilsyn med servering og skjenkebevilling samt at de krever inn eiendomsskatt. Eventuelt så kan det gå via Skatteetaten eller politiet. Uansett så oppleves det å ikke kunne betale med kontanter som diskriminering i praksis. Du skal ikke bli uglesett for femtilappen med mynt i hånden for en kaffe, bussbillett eller andre varer og tjenester.

Videre så ekskluderer det svakerestilte som rusmisbrukere, uføre og eldre som ikke har lik tilgang til bankkort og andre betalingsløsninger. Å da har jeg ikke nevnt mennesker med funksjonsnedsettelser, svaksynte og andre grupper. Å for barn er det lettere å forstå hvordan man disponerer penger når man ser de fysisk i hånden.

Så hvis man ser stort på det er det en slags menneskerett i å videreføre denne oppgjørsformen i samfunnet vårt. Vi er et langstrakt land med forskjeller mellom landsdeler, bredbåndsforbindelse og kultur internt. Å selv om nordmenn er flinke med teknologi så må vi inne glemme de som faller utenfor samfunnet ved å innføre digitale løsninger som kan utestenge en eller flere grupper.

Så i praksis må lovverket håndheves. Klageadgangen må bli lettere for menigmann å finne frem til og klage inn. Regler om hvor mye mynt og sedler som man er pliktig til å ta i mot i en transaksjon må bort. Bankene må tilby valutatjenester igjen og være mer tilgjengelige. Det må konkrete tiltak inn som rammer omsetningen til en bedrift om de nekter å ta i mot lovlige betalingsmidler


Angående innkalling: Hva med et skjema i altinn der man finner all info ferdig utfylt gjennom å skrive inn organisasjonsnummeret ? Da er det to klikkk så har man en rapport ferdig.