Høringssvar fra Anne Marie Lingaas

Dato: 14.11.2022

RETTEN TIL Å BRUKE KONTANTER ER DEMOKRATI OG FRIHET !