Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194940

Dato: 02.09.2022

Burde det presiseres at "næringsdrivende" ikke omfatter lag og foreninger, f.eks. idrettslag som tar betalt for inngang til innendørs eller utendørs arrangement, eller parkering ifbm. dette? Og burde det eksemplifiseres hva som ikke anses som "fast" utsalgssted (food trucks, pop-up-shop, kiosker som driftes av idrettslag, korps eller lignende, og kun settes opp eller har åpent i forbindelse med idrettsarrangement, loppemarked eller lignende, selv om de avholdes på samme sted hver gang)?