Høringssvar fra Nina Horn

Dato: 17.10.2022

Det bør være en rettighet å få betale med kontanter.

Det er i tillegg viktig at våre barn/barnebarn/olderbarn kan lære det vi fikk lære, forvaltning av våre egne penger.

I tillegg av hensyn til alle de 600 000 menneskene i Norge per i dag som ikke har eller ønsker å bruke kort/vipps.

Sårbarheten i elektronisk betaling må fjernes og det skjer kun ved at kontanter kan brukes overalt for betaling av varer og tjenester.

Mvh

Nina Horn