Høring - Tilskudd til framavl hagebruk - Vurdering og forslag til omlegging

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2006


Alle høringsuttalelsene legges ut i PDF-format.

Høringsuttalelser:

Bioforsk

Uttalelse

E-plante

Uttalelse

G3 Ungplanter

Uttalelse

Gartnerhallen AL

Uttalelse

Genressursutvalget for planter, Bioforsk avd. Landvik

Uttalelse

Graminor AS

Uttalelse

Mattilsynet

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norsk Gartnerforbund

Uttalelse

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Uttalelse