Høringssvar fra Vestland fylkeskommune

Dato: 18.01.2022

Fylkesutvalet i Vestland slutta seg i dag samrøystes til vedlagte saksframlegg og vedtak som fråsegn til Tilskotsforskrift FORREGION

Vedlegg