Høring - utkast til endringer i forskrift om lokalfjernsyn på NRK2-bakkesendere

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2004


Barne- og familiedepartementet – ingen merknader

Familie & Medier

Familiekanalen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet – ingen merknader

Norsk Forbund for Lokal-tv

Norsk Presseforbund – ingen merknader

Norsk Redaktørforening – ingen merknader

Statens medieforvaltning

TV 2 AS

TVNorge AS