Høring - Utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Ny forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble vedtatt 20. november 2003. Forskriften vil bli tilgjengelig på Lovdata

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2003


Norsk filmfond (pdf)
Norsk Filminstitutt (pdf)
NRK - Norsk Rikskringkasting (pdf)
Norske Dansekunstnere, NoDa (pdf)
Produsentforeningen – ingen merknader
Produsentforeningen (pdf)