Høring - Utkast til forskrift om miljøgebyr for reisende til Svalbard - Høringsfirst: 01.11.06

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.11.2006