Høring — Utkast til forskrifter om tvangsmulkt ved brudd på meldeplikt til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2004


Forbrukerrådet – ingen merknader
Finansnæringens Hovedorganisasjon –(pdf-format)
Skattedirektoratet – (pdf-format)
Arbeids- og administrasjonsdepartementet – (pdf-format)
Statistisk Sentralbyrå – (pdf-format)
Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening – (pdf-format)
Økonomiforbundet – (pdf-format)
Bedriftsforbundet – (pdf-format)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – (pdf-format)
Justis- og politidepartementet – (pdf-format)
Brønnøysundregistrene – (pdf-format)
Finansdepartementet – (pdf-format)
Innkrevingssentralen og Kredittilsynet (s. 3) – (pdf-format)
Den norske revisorforening
Næringslivets Hovedorganisasjon – (pdf-format)