Høring - Utkast til forskrifter til jernbaneloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2006


Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ingen merknader

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Ingen merknader

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet

Ingen merknader

Flytoget

Høringsuttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ingen merknader

Jernbaneverket

Høringsuttalelse
Vedlegg

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse

Norsk havneforbund

Ingen merknader

Norsk lokomotivmannsforbund

Høringsuttalelse

NSB AS

Ingen merknader

SINTEF IKT

Høringsuttalelse

Statens havarikommisjon for transport

Ingen merknader

Statens jernbanetilsyn

Høringsuttalelse

Transportbrukernes fellesorganisasjon

Høringsuttalelse

Utenriksdepartementet

Ingen merknader