Høringssvar fra Direktoratet for E-helse

Dato: 22.08.2022

Vedlagt er høringsuttalelse fra Direktoratet for E-helse.

Vennlig hilsen

Håkon Tverrli

Vedlegg