Høringssvar fra Signicat AS

Dato: 22.08.2022

Signicats høringsuttalelse, se vedlegg (virket dessverre ikke med klipp og lim av tekst til fritekstfeltet).

Vedlegg