Høringssvar fra Abelia

Dato: 22.08.2022

Abelia viser til Kommunal- og Distriktsdepartementets høring vedrørende utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor.

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Vi organiserer over 2.700 virksomheter med ca. 59.000 årsverk. Abelia har medlemmer innen blant annet IKT, rådgivning, utdanning, forskning, delingsøkonomien, ideell sektor og kreative virksomheter.

Vårt høringssvar er vedlagt som PDF.

Vedlegg