Høringssvar fra Forskningsrådet

Dato: 22.08.2022

Forskningsrådet takker for muligheten til å komme med innspill til ny strategi for eID i offentlig sektor.
I forbindelse med konkretiseringen av tiltakene i handlingsplanen (for å nå de fem overordnede målene beskrevet i strategien), mener vi at det bør legges vekt på kunnskapsutvikling og bruk av forskning.

Kompetanse, forskning og innovasjon er avgjørende for å møte utfordringene ved utvikling og bruk av eID. Løsninger bør utvikles i samspill mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, befolkning og næringsliv. Det er også viktig å delta i internasjonale forsknings og innovasjonssamarbeid på feltet, særlig gjennom Horizon Europe og Digital Europe. Disse forsknings- og innovasjonsprogrammene gir Norge mulighet til å samarbeide med sterke kompetansemiljø i Europa for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier og løsninger i offentlig sektor.