Høringssvar fra IKT-Norge

Dato: 22.08.2022

Vedlagt er høringuttalelse fra IKT-Norge.

Mvh

Geir Olsen

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon

Vedlegg