Høringssvar fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Dato: 10.08.2022

Svartype: Med merknad

Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at ideelt burde det være én eID som følger et menneske i et livsløp. Når det ikke ser realistisk ut, så støtter vi ambisjonene og tiltakene som er beskrevet i strategien. Argumentet er at det har blitt utviklet markedsløsninger som har så stor utbredelse og at en reversering av en slik politikk ikke er realistisk.

Samtidig hadde det vært mer ønskelig at tiltakene hadde vært mer resultatfokusert. Det vil si at der forslag til tiltak er «vurdere» - burde det være aktive tiltak som ga faktiske løsninger og tjenester som resultat. Vi vil legge ekstra vekt på følgende tiltak:

- Vi støtter opp om at ID-porten styrkes og at det stimuleres til at flere tjenester tar ID-porten i bruk

- Vi støtter tiltaket for å etablere en teknisk løsning for bruk av eID i jobbsammenheng

- Vi støtter tiltaket å utrede behov og gjerne også være pådriver for sikker kommunikasjon mellom ulike sektorer og unge brukere

- Vi støtter tiltaket å utrede, og gjerne gjøre, fellesløsninger for eID tilgjengelig for deler av frivillig sektor

- Vi støtter tiltaket om å videreutvikle FEIDE som en løsning for brukere og ansatte i kunnskapssektoren

I den kommende handlingsplanen er ønskelig å få på plass en tidsplan for når tiltakene settes i gang og skal ferdigstilles. Det er også ønskelig at de samfunnsmessige gevinstene ved de enkelte tiltakene synliggjøres.