Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.06.2022

Svartype: Med merknad

Nei takk! Digital overvåkning på dette nivået er langt over grensen! Nei til dette.