Høringssvar fra Helse Midt Norge RHF

Dato: 22.08.2022

Hvis det er mulig å komplettere høringssvaret som HMN sendte tidligere i dag så vil vi gjerne legge til følgende

Kap. 3.1. Mål 1: Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for

For HMN og Helseplattformen er det spesielt viktig at det kommer løsninger for

· Fullmaktsløsning for pårørende eller verger for eldre, hjelpetrengende og ikke-digitale brukere

· Unge (alder 12-16 år) - som pasienter

· Utenlandske borgere og asylsøkere - som pasienter

· Utenlandske borgere uten norsk personidentifikator - som ansatte i Helsetjenesten og brukere av Helseplattformen

    • bruk av eIDAS for EØS-borgere - krever mest sannsynlig endring for at Helseplattformen teknisk sett kan benytte