Høringssvar fra Oslo kommune

Dato: 22.08.2022

Vedlagt Oslo kommunes høringssvar på utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor.

Høringssvaret er også sendt til som brev til postmottaket til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Vedlegg