Høringssvar fra Helse Midt Norge RHF

Dato: 22.08.2022

Helse Midt Norge støtter strategien slik som den foreligger og at en videre realisering av strategien er noe som Helsesektoren er godt kjent med. Und

Understreker viktigheten av at alle brukere/innbyggere enkelt skal kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for som en praktisk og god føring.

Gode løsninger for utenlandske statsborgere vil fjerne utfordringer som vi har med dette i dag.

Det er positivt å få en avklaring på bruk av privat bank ID i offentlig sammenheng for de som er ansatt i offentlig sektor.