Høringssvar fra Aera Payment & Identification AS

Dato: 22.08.2022

Aera inngir med dette høringssvar til utkast til utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor.

Aera tilslutter seg høringssvaret fra Virke og vil i denne forbindelse peke særlig på behovet for og betydningen av en eID-infrastruktur og -rammeverk som aktører kan bruke som et fundament for å bygge brukervennlige og sikre løsninger tilpasset flere bruker- og tjenestebehov, i større grad en sektorspesifikke standardiserte løsninger i dag muliggjør.