Forsiden

Høringssvar fra Norsk Helikopteransattes Forbund

Dato: 27.05.2021

Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF) har følgende kommentarer til denne høringen:

1. På generelt grunnlag er NHF fornøyd med rapporten. Vi ser at våre synspunkter og innspill om videre konkurranseutsetning av tjenesten, med stor fokus på kompetanseoverføring til eventuell ny operatør, og sikring av kvalifisert personell hos den nye operatøren er tatt til følge.
Videre mener vi det er svært positivt at rapporten peker på at innkjøpskompetansen må styrkes og være tilstrekkelig god i slike anbudsprosesser.
I saken med overføring av kontrakt for ambulanseflygninger med fixed wing, så vi at situasjonen stabiliserte seg betrakelig når personellet ble overført/søkte seg over til den nye operatøren. Dette mener vi er bevis på at slik kompetanse er svært viktig for en slik tjeneste, og at en slik kompetanseoverføring må sikres på kontraktsnivå ved fremtidige kontraksinngåelser.

2. Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse løses nødvendigvis ikke alle problemer med kompetanse automatisk. Det bør derfor sikres direkte krav til operativ, teknisk og medisinsk kompetanse, slik at det ikke er tvil om hvilke krav som gjelder for den nye operatøren. Kun overføring av personell ved å beholde deres tidligere arbeidsplass, base og stilling, kan være noe utydelig. Man må ha fokus på å sette krav til utdannelse, kompetanse og kontinuitetstrening i en ny kontrakt eller til det nye driftsselskapet.

3. Vi vil også påpeke at en driftsoperatør med monopol eller et statlig drevet luftfartsselskap, vil aldri være like effektiv, økonomisk eller fokusert på fremtidig utvikling, som flere driftoperatører er, når der er naturlig konkurranse på alle områder.

4. Vedrørende fornyelse og anskaffelse av nye helikopter typer, har de nåværende sivile helikopteroperatørene i Norge bevist flere ganger de siste 15 år, at de har anskaffet og skiftet helikoptertyper på flere baser samtidig. De har stor grad også drevet eksisterende kontrakter uforstyrret. I tillegg har hele prosessen fra vurdering av helikoptertype, beslutning, anskaffelse, trening til ferdigstilt operativ drift, vært gjennomført på mindre enn 1 1/2 år.

Avslutningsvis mener også NHF at ved slike norske statlige kontrakter av slikt kaliber, bør det vel være alfa og omega å sikre norske arbeidsplasser og kompetanse i sin helhet. Kontraktene og operasjonene disse dekker er samfunnskritske, og det er derfor vesentlig å sikre en stabil tjeneste i alle situasjoner, også store krisesituasjoner med nasjonal utrygghet.

Med vennlig hilsen

Tommy Olsen
Saksbehandler
Norsk Helikoperansattes Forbund
www.nhaf.no