Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Dato: 23.04.2021

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) har som koordinator for Nasjonalt medisinsk uttrykningsteam for høyrisikosmitte (NMUH) følgende merknad:

Det hadde vært ønskelig om lufttransportkapasitet og organisering av transport av pasienter med smittsomme sykdommer hadde vært omtalt noe mer utfyllende. Fagmiljøer som har kunnskap og erfaring med dette, bør involveres i anbudsprosessene både for RW og FW i fremtiden. På den måten kan man bedre sikre løsninger som innebærer at både pasienter med høyrisikosmitte og andre smittsomme pasienter kan flyttes over lengre distanser på en enklere måte enn idag.

Med vennlig hilsen

Arne Broch Brantsæter

Fungerende senterleder

Overlege, PhD, MPH Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Akuttmedisinsk avd | Medisinsk klinikk | Oslo universitetssykehus HF