Forsiden

Høringssvar fra Sykehuset Innlandet

Dato: 30.04.2021

Høringssvar fra Sykehuset Innlandet HF:

Sykehuset Innlandet HF har med interesse lest innstillingen til framtidig organisering av Luftambulansetjenesten i Norge. Ekspertgruppens konklusjon aksepteres som en framtidig løsning som vil fungere med de tilpasninger og presiseringer som er beskrevet. Det fremheves særlig viktigheten av å klare å beholde engasjementet som foreligger i ideelle stiftelser og som er vesentlige bidrag som kommer tjenestene til nytte kontinuerlig både faglig, materielt og ovenfor befolkningen som skal betjenes. (I praksis i dag er dette SNLA).

Med hilsen

Geir Silseth

Spesialrådgiver

Stabsområde Helse

Mob- 95423725